Sierpień 2020

Wprowadzone przez polski rząd PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to specjalna strategia oszczędzania, która może pomóc zatrudnionym w firmach pracownikom w odkładaniu dodatkowych pieniędzy na emeryturę. Z możliwości otworzenia takiego planu mogą skorzystać Ci, którzy są zatrudnieni w dużych i średnich firmach, a od połowy 2020 roku również osoby pracujące w małych…