PPK, czyli jak pracownik może skorzystać na otwarciu takiego planu?

Wprowadzone przez polski rząd PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to specjalna strategia oszczędzania, która może pomóc zatrudnionym w firmach pracownikom w odkładaniu dodatkowych pieniędzy na emeryturę. Z możliwości otworzenia takiego planu mogą skorzystać Ci, którzy są zatrudnieni w dużych i średnich firmach, a od połowy 2020 roku również osoby pracujące w małych firmach i jednostkach sektora finansów publicznych. Pracownicze Plany Kapitałowe są w pełni dobrowolne i nie ma przymusu ich posiadania, ale wg wytycznych rządowych mogą być doskonałym systemem długoterminowego oszczędzania, dzięki któremu zwiększy się tzw. poduszka finansowa młodych Polaków. Warto wiedzieć, że w poszukiwaniu możliwości, które pomogą pracownikom utrzymać się na tzw. starość, nie warto zapominać o tym, że emerytury prognozowane dla młodszych roczników będą niskie i nie pozwolą utrzymać się na godnym poziomie życia. Tym ważniejsze są czy Pracownicze Plany Kapitałowe, czy własna dodatkowa lokata i inne formy odkładania pieniędzy.

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.