Wynajem nieruchomości – spora szansa na zarobek

W obecnych czasach wiele osób decyduje się na inwestowanie w nieruchomości. Inwestowanie w nieruchomości jest dużą szansą na zysk. W zasadzie przy jednoczesnym małym zaangażowaniu w pracę. Komu by to nie pasowało? Każdy chciałby zarobić pieniądze i to nie małe. Przyjrzyjmy się nieco bliżej kolejnym zaletom inwestowania w nieruchomości.

Ryzyko utraty całości kapitału

Nieruchomość jak najbardziej ma postać fizyczną. Co do zasady jest ona trwała. Ryzyko, że jej wartość spadnie do zera jest niewielkie. Inaczej niż w przypadku akcji czy też obligacji, gdzie emitent zbankrutować może. Bezpieczeństwo wynikające z samej trwałości nieruchomości jest powodem na popularność sposobu inwestowania wśród wielu inwestorów. Nawet jeśli cena nieruchomości spadnie, to ten spadek będzie prawdopodobnie będzie jedynie częściowy. Jest to zaleta istotna dla wszystkim inwestorów z apetytem mniejszym na samo ryzyko.

Wartość nieruchomości

W odróżnieniu od szeregu form innych inwestowania jak na przykład lokaty bankowe, gdzie kwota kapitały zainwestowanego nie zmienia się podczas trwania inwestycji. Inwestycje w nieruchomości cechuje  wartość zmienna nieruchomości w czasie. Wartość zmienić się może zarówno z korzyścią dla inwestora. W przypadku nieruchomości przeprowadzić warto analizę gruntowną rynku przed podjęciem decyzji o samym zakupie nieruchomości. Powinniśmy przeprowadzić analizę gruntowną rynku przed podjęciem samej decyzji o zakupie danej nieruchomości. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie czy się spodziewamy wzrostu wartości samej nieruchomości, obniżenia wartości czy też nie oczekujemy zmian wartości. Oczywiście żadna z odpowiedzi nie dyskwalifikuje nieruchomości z automaty. Natomiast te informacje powinny brane być pod uwagę przy samej analizie potencjału inwestycji.

Dźwignia finansowa

Nieruchomości zostać mogą zakupione przy pomocy hipotecznego kredytu. Najczęściej nie ma możliwości uzyskania kredytu na zakup akcji, innych instrumentów finansowych oraz także obligacji. Nawet jeśli się pojawia taka możliwość, to same warunki takiego kredytu nie są korzystane tak jak w przypadku hipotecznych kredytów. W przypadku nieruchomości wszelkie banki dużo chętniej finansują ich zakup używając jednocześnie nieruchomości nabywane jako zabezpieczenie. Istotną zatem zaletą inwestowania w nieruchomości jest to, że dzięki samemu kredytowi próg wejścia w inwestycję daną jest to, że jest naprawdę dużo niższy. Należy pamiętać jednocześnie o ryzyku, które jest bezpośrednio związane ze zmianą procentową stóp. Inwestycja, aby opłacalna było musi przynosić przychody, które przekraczają koszty. Zbyt mały margines pomiędzy kosztami i samymi przychodami na początku inwestycji wiązać się może z ryzykiem, że w latach kolejnych te koszty przekroczą znacznie przychody wskutek wzrostu oprocentowania kredytu.

Jak widać na załączonym obrazku inwestowanie w nieruchomości jest wciąż opłacalne i chyba się nie zanosi, aby cokolwiek się zmieniło w najbliższym czasie.

Więcej informacji na http://higasaclub.pl


Adres i kontakt

HIGASA nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 132
80-286 Gdańsk
tel: +48 734 732 528